Thursday, August 20, 2009

with Deputy Dekan of School of Business & Economy, UMS KK, Dr. Hassanal Bagul...

ARTIKEL SEMINAR PEMIKIRAN ISLAM KE-2: SEMPENE MUKTAMAR ABIM DAERAH PUTATAN KALI KE-2 PADA 28 JUN 2009AHLI PANEL FORUM: Peranan Generasi Muda dalam Pembudayaan Ilmu

(Dari kiri) Sdri. Nurhaizah Bt Ejab, Helwa ABIM Sabah, Tahun Akhir Sarjana Muda Tesl UMS, Sdr.Zikri Zainuddin, Setiausaha ABIM , Sabah, Tahun Akhir Sarjana Muda Pendidikan Kaunselor, UNITAR, Saya sendiri sebagai Pengerusi Forum, & Ahli Panel Terakhir, Sdr. Basri Abbas, Pen. Setiausaha ABIM Putatan.


Islam sangat menghargai sekali ilmu. Jika dikaji secara holistik, kitab suci al-Quran mengandungi bukan sahaja ilmu yang berkaitan agama tetapi ia juga mengandungi ilmu mantik seperti ilmu keduniaan iaitu ilmu pengetahuan sains dan matematik. Ini dapat dilihat dari 6666 ayat suci al-Quran, lebih 700 ayat adalah ayat yang membicarakan tentang ilmu sains dan matematik ini termasuk disiplin-disiplin atau pecahan-pecahan ilmu yang berkaitan contohnya, geografi, ekonomi, astronomi dan sebagainya. Ini secara tidak langsung al-Quran bukan sahaja berperanan ilmu berkaitan agama tetapi juga berkaitan dengan ilmu keduniaan seperti yang disaran oleh Allah S.W.T untuk dikaji demi meningkat keimanan kepada-NYA yang pada masa yang sama dapat meningkatkan ketamadunan kepada umat-NYA dan ini telah dijelaskan didalam al-Quran yang bermaksud:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
(Surah al-‘Alaq: 1-5)Ucapan Alu-Aluan Sebelum Sesi Ucap Utama

Berdasarkan, surah tadi, jelas mengambarkan akan kepentingan ilmu kepada umat Islam dalam usaha membangunkan umat Islam serta ketamadunan dan peradaban unggul serta menjadi contoh kepada umat lain. Disamping itu, budaya ilmu bukanlah semata-mata pendidikan formal seperti yang diajar di sekolah-sekolah mahupun di institusi-institusi penggajian tinggi tetapi juga boleh di pelajari secara tidak formal seperti diskusi dengan rakan, membuat menelaan sendiri dan sebagainya. Umat Islam terdahulu amat prihatin akan kepentingan ilmu dan mereka berusaha menguasainya yang secara tidak langsung dapat menyelesaikan permasalahan seharian yang timbul seperti waktu solat atau arah kiblat dalam menentukan seperti diterangkan dalam al-Quran:

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”
(Surah Yassin, : 40 )Ucap Utama Konsep Budaya Ilmu Y.Bhg. Sdr. Muddin Beting Penolong Pengarah
Jabatan Pelajaran Sabah


Kesan dari mendalami ilmu, maka lahirlah tamadun dan peradaban Islam yang agung contohnya, zaman Kerajaan Bani Abbasiyah kurun ke-8 masihi dan Kerajaan Umaiyah Andulus ( 756-1031 masihi ) dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan hasil kajian mereka menjadi rujukan sehingga kini dan menjadi bahan rujukan utama semasa kebangkitan tamadun Eropah iaitu zaman Renaissance sekitar abad ke-13 sehingga abad ke-18 masihi. Anda seorang pelajar Muslim sejati semestinya mencontohi umat Islam terdahulu dalam usaha melahirkan semula kelangsungan peradaban Islam yang akhirnya umat tidak mudah di tindas mahupun di pandang rendah. Jesteru, program ini memperjelaskan serta memberi pendedahan kepada para peserta akan signifikan budaya ilmu.Para Jemputan Forum

Seminar Pemikiran Islam kedua ini di anjurkan sempena Muktamar Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Daerah Putatan kali kedua yang berlangsung pada 28 JUN 2009 bersamaan 5 Rejab 1430H (Ahad), dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan (P) Sabah danJabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah (JHEINS). Objektif utama penganjuran program ini adalah Memahami Konsep Budaya Ilmu, Menghayati Budaya Ilmu di Kalangan Generasi Muda, dan Peranan Generasi Muda Dalam Membudayakan Ilmu. Slogan program seminar ini merupakan “ Budaya Ilmu Melahirkan Peradaban dan Ketamadunan Unggul ‘’, ini bertepatan dengan situasi semasa bahawa generasi muda khasnya kurang dalam membudayaankan ilmu.Sesi 1 : Budaya Ilmu Teras Pembinaan Generasi Disampaikan oleh Y.Bhg. Sdr. Abdul Manap Mahmud Yang Di Pertua ABIM Sabah, Pensyarah Kanan UiTM, Sabah Yang Di Pengurusikan Oleh Sdr. Safwan Ramlee, Tahun Kedua Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik, UMS (Duduk).

Signifikan program yang dapat dilihat secara terperinci dalam konteks pembinaan sesebuah negara yang unggul dan mantap, ia memerlukan pembentukkan generasi muda yang berkualiti dalam meneruskan kesinambungan pencapaian peradaban sedia ada bagi sesebuah negara itu, maka pembudayaan ilmu amat penting dalam merencana usaha tersebut. Manakala, dari sudut pembinaan umat Islam yang disegani dalam pencapaian peradaban, ia tidak jauh bezanya dalam prinsip pembinaan sesebuah negara tetapi ia melibatkan sesebuah masyarakat berskala besar dan tidak terbatas ruang lingkup sempadan sesebuah negara.Jemputan Peserta

Kamus Dewan (2000) mendefinisikan ’budaya’ sebagai tamadun , peradaban , kemajuan fikiran , akal budi , cara berfikir atau cara berkelakuan . Perkataan ’ilmu’ pula memiliki definisi yang sangat luas dan susah untuk didefinisikan . Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat bahawa ilmu itu sendiri sebenarnya tidak bersifat neutral , budaya yang berbeza memiliki konsep yang juga berbeza mengenai ilmu walaupun ada persamaan mengenainya . Terdapat perbezaan yang ketara dan tidak seiring mengenai konsep ilmu di antara budaya Islam dan juga Barat . (Wan Mohd. Nor, 1998). Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya ’Ulum al-Din mendefinisikankan ’ilmu’ itu kepada daya membuat generalisasi , konsepsi terhadap idea-idea yang abstrak dan keupayaan memperoleh kebenaran intelektual . (Hamid Fahmy Zarkasyi , 1990). Maka ’budaya ilmu’ yakni apabila kedua-dua konsep budaya dan ilmu digabungkan boleh diertikan sebagai segala aktiviti keilmuan yang dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat dan diterima sebagai nilaitara utama dalam amalan mereka . (Mok Soon Sang , 2000)Semasa Sesi Forum Berlangsung

Jika diimbau semula zaman peradaban dan ketamadunan awal yang mengalami pencapaian luar biasa seperti Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Hindus, Yunani mahupun Rom, warga ataupun masyarakat komuniti di pusat peradaban-peradaban tersebut telah mengadaptasikan budaya ilmu sebagai manifistasi dalam membangunkan prasarana-prasarana negara mereka yang akhirnya mengwujudkan sebuah masyarakat kaya dengan ilmu pengetahuan serta mampu mencipta disiplin-disiplin ilmu seperti sains, matematik, geografi serta astronomi. Dr. Hasan Langgulung (1979) berpendapat bahawa dengan turunnya ayat al-Quran yang pertama di Gua Hira kepada baginda Rasulullah s.a.w adalah tanda akan bangkitnya satu peradaban baru di dunia .Sesi Soal Jawab Semasa Sesi 1

Ini kerana apabila manusia itu disuruh membaca (Surah al-’Alaq :1-5) maka proses “membaca” itu sendiri akan melibatkan berbagai proses mental yang tinggi seperti proses pengenalan (cognition) , ingatan atau hafalan (memory) , pengamatan (perception) , pengucapan (verbalizing) , pemikiran (reasoning) serta daya cipta (creativity). Ini dapat dilihat sepanjang pembinaan ketamadunan dan peradaban Islam yang akhirnya berjaya menguasai pelbagai ilmu pengetahuan bah kan menjadi rujukan dari komuniti lain seperti benua Eropah yang menjadi landasan kebangkitan tamadun Eropah di zaman pertengahan sepanjang kurun ke-13 sehingga kurun ke-19. Contohnya, semasa zaman Kerajaan Islam Bani Umaiyah Andalusia (Sepanyol) (abad ke-8) danKerajaan Islam Bani Abbasiyah (abad ke-8 masihi) Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun manusia , seringkali kita saksikan bahwa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik , akan memeluk dan menganut nilai
dan ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu (Wan Mohd. Nor,1997)Sdr. Basri Abbas mengupas topik yg dilontarkan sambil diperhati oleh saya...


Penghayatan budaya ilmu di kalangan generasi muda amat penting dalam usaha membina dan mempertahankan pencapaian peradaban yang sedia ada dalam sesebuah ketamadunan masyarakat ataupun negara tersebut, ini penting bagi kelangsungan sesebuah ketamadunan itu. Ilmu tidak hanya dilihat sebagai penggajian disekolah sahaja tetapi perlu dilihat secara holistik iaitu budaya ilmu boleh dipraktikan dalam suasana bukan formal yang boleh memberi hasil asas-asas ilmu secara tidak langsung termasuk melibatkan ilmu sosial antropologi secara perdebatan dan diskusi ilmu. Masyarakat pada hari pula melihat aspek pendidikan sebagai syarat untuk lulus peperiksaan sekaligus sebagai tiket untuk mendapatkan pekerjaan yang lumayan , kurikulum yang tersedia juga kurang memberi peluang untuk para pelajar untuk berfikir secara aktif , ilmu itu juga telah disempitkan melalui pengkhususan dan pengelasan , ilmu tidak dapat kaitkan dengan iman dan amal serta terpinggirnya kesan ilmu terhadap aspek akhlak . (Dr. Tajul Ariffin Nordin dan Dr. Nor’Aini Dan,2002) Oleh itu , set minda masyarakat yang sempit yang berkemungkinan diakibatkan oleh pelbagai aspek seperti pengaruh sekularisme atau dualisme yang diperkenalkan oleh pentadbiran kolonial silam misalnya perlulah diubah melalui pendidikan Islam agar konsep ilmu yang luas dapat memberi impak yang sempurna kepada masyarakat .

Nahtijah yang dapat dirumuskan adalah pembudayaan ilmu bagi sesebuah komuniti masyarakat dalam sesebuah peradaban itu amat penting dalam usaha melahirkan masyarakat yang berilmu yang secara tidak langsung meningkatkan ketamadunan sesebuah bangsa tersebut. Untuk memupuk kesedaran berbudaya ilmu di dalam masyarakat bukanlah satu impian yang terlalu ideal atau mustahil untuk dicapai . Ini kerana melalui pengalaman sejarah silam , generasi manusia terdahulu seperti masyarakat Yunani , Hindus, Rom dan Islam sendiri pernah mencapainya di dalam pelbagai bidang keilmuan.
PUTERA ALIIF AL’AIN BIN JASNI
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH, KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN (UMS-KAL),
SARJANA MUDA EKONOMI KEWANGAN ISLAM (2008/2009).

Tuesday, August 4, 2009

why palastine issue no have any solution??? final speech in public speaking University Malaysia Sabah-International Campus of Labuan... (UMS-KAL)

CURRENT FINANCIAL CRISIS : A Review of Background, Impact & Outlook

BACKGROUND
- In history, financial crashes shared one trait – “excessive expansion of credit” (Prof Charles P Kindleberger - Panics, Manias & Crashes : A History of Financial Crisis)
- Present problems caused by 3 excesses : excess credit, excess leveraging, excess greed (Tan Sri Andrew Shen, Advisor, Central Bank of Malaysia)
- Current crisis originated from housing bust and subprime mortgage lending

CREDIT EXPANSION
- Dotcom boom in the USA ended up with a bust in 2000. US Government needed to boost the economy
- US Federal Reserve pushed on monetary acceleration programme by rapidly cutting interest rate
- Credit facility became very easily available. The interest rate was kept too low too long (Tan Sri Lin See Yan, former Deputy Governor, Central Bank of Malaysia)
- This helped spur consumer and housing spending through credit cards & mortgage financing

SUBPRIME LENDING
- US banking institutions abandon normal risk standards in financing for demands on consumption & housing mania
- Lending can be for housing mortgages, auto loan, lifestyle financing or credit cards
- Subprime or near-prime or non-prime or second chance lending involved financial institutions (FIs) providing credit to borrowers who are of lower credit worthiness ratings
- FIs involved in excessive fraudulent lending to people with doubtful credit records
- Borrowers are charged at higher interest rates due to higher risk of default in repayment

HOUSING BOOM & BUST
- Low interest rate result in housing boom
- People could borrow 100% (even higher) of inflated house price without down payment
- Lower grade borrowers started defaulting and house pricing started dwindling
- The housing boom from cheap & easily available credits but risky borrowers ultimately lead to housing bust in 2008 following default payment & house price collapse (Prof Taylor, Stanford University)

RELEVANT DEVELOPMENT
(USA Banking System)
- 40 years ago, 90% of all loans were backed by bank deposits, today it’s 60%
- Regulators remove leverage (debt : equity ratio) cap for financial institutions (FIs) of 15:1 in 2004 without having to raise share capital
- End of 2007, average leverage was 30:1, Lehman Bro’s leverage exceeded 40:1 when it collapsed
- Uncontrolled development & packaging of complex financial instruments such as derivatives, options, swaps etc

TRADING OF DEBTS
- Mortgage loans are packaged in the form of debt papers such as derivatives, bonds etc and sold in the financial markets
- Banking institutions in New York & London which are always liquid readily trade in debt securities created from mortgage financing, securitisation of debts & derivative papers
- FIs sold loan to investment banks (Lehman Bros, Meryll Lynch, JP Morgan etc) as high quality bond
- Debt papers (bonds etc) given good ratings by rating agencies such as S&P, Moody’s etc

DEFAULT GUARANTEE
- Debt papers from subprime mortgage lending are sold as prime quality papers (derivatives, bonds etc) on the strength of default guarantee insurance
- Credit default swap (CDS) – an insurance policy where 3rd party (insurance co) assumes risk of a debt and pay the lending bank when the debt is defaulted
- When default occurs, insurance companies failed to pay on the guarantee as asset value backing the guarantee has deteriorated : AIG Insurance, USA
Derivatives & CDS schemes were created in MIT & Cambridge in 1994 for JP Morgan (investment bank)

DERIVATIVES EXPLAINED
- Financial contracts or financial instruments whose values are derived from something else known as underlying
- “Underlying” can be asset (commodities, equities), residential mortgages, commercial real estate, loans, bonds), an index (interest rate, exchange rate, stock market indices) or other items (weather conditions, credits etc)
- Main types are forwards/futures, options, swaps
- Used to mitigate risk of economic loss arising from changing value of “underlying”
- Hedging is to mitigate losses due to reduction in value
- Speculation is to increase profit if value moves in the direction as expected

DERIVATIVES MARKET
- In the USA, estimated at USD62 trillion and came down to USD55 trillion in September 2008
- CDO (credit default obligation) i.e. CDS for corporate debt, in USA is estimated at USD6 trillion
- Entire derivatives market is estimated at USD668 trillion i.e. about 15 times of world economy
- Underlying assets worth is about USD15 trillion i.e. slightly larger than the US economy

FINANCIAL COLLAPSE
- Credit boom collapse in September 2007 following subprime crisis
- Downgrading of ratings for financial papers and write off of loans due to doubtful collection or un-recoverability
- USA derivative papers lost value about USD7 trillion (12%) 3Q 2008 following downgrading

IMPACT FINANCE INDUSTRY
- Executives greed and market indiscipline was the order of the day prior to the collapse
- Banking institutions is trapped in toxic assets & inadequate capital (Tan Sri Lin See Yan, Malaysia)
- Lehman Bros, Fannie Mae, Freddie Mac, Meryll Lynch, Northern Rock, 14 US banks, Royal Bank of Scotland collapsed, bailed out or nationalised
- Banking institutions in steep liquidity and solvency problems

IMPACT IN USA
- Subprime losses estimated at USD100 billion, banking institutions run out of capital
- First half of 2008, financial system suffers USD476 billion in credit losses
- USA stock market lost USD75 billion during the crash in September 2008
- AIG Insurance defaulted USD14 billion of USD440 billion it is holding in 2008
- AIG, General Motors nationalised/under bankruptcy protection

IMPACT IN ASIA
- GDP contraction, growth estimated less than 1% in 2009
- Job loss estimated currently at 24 million 2008/2009 (Malaysian population 25 million)
- 140 million could be under poverty level
- Losses in market capitalisation, erosion in property values, huge provisions for bad debts in FIs

IMPACT IN AFRICA
- African economy USD469 billion 2007
- Lower government revenues, budget deficit, GDP contraction
- Pressure on business expansion & credit availability
- Less availability of funds for aids & sponsorship programmes (2007 – 15% of GDP)
- Reduced remittances from overseas Africans (substantial source of financial support)

IMPACT ON MALAYSIA
- Malaysia is a trading nation & now top 30 exporters
- Demands worldwide shrink and natural resources prices (oil, palm oil,ubber) decrease reduction in trading income & revenue
- Reduced economic activities result in retrenchment, increase unemployment & squeeze on cost of living
- Prices of goods & consumer items increased due to earlier increase of oil & other prices – pressure in corporate & individual spending capabilities
- FIs uncertain of outlook, may be in liquidity problems, lost capital, therefore conserve cash, stop/hold on lending

IMPACT ON ECONOMY
- Economic depression – meltdown, recession, retrenchment, personal spending
- Country cannot produce, do not achieve GDP required, individuals squeezed due to lesser money, money value deteriorates, credit facilities unavailable
- Entire economic expansion halted & pressure on liquidity affect spending & growth
- The world needs to address the depression, recession with combination of fiscal & monetary policies
- Next problem areas – credit cards? derivatives?

SOME TERMINOLOGIES
FINANCIAL CRISIS
- FI’s or assets suddenly lose large part of their value
- Can be due to banking panics, recessions, stock market crashes, currency crisis, sovereign default, financial bust, speculative bubbles
BRETTON WOODS
- System of monetary management for commercial & financial relations among world’s major industrial states post World War II agreed at Bretton Woods, USA
- Formation of IMF and later World Bank
- Obligation for each country to adopt monetary policy that maintain exchange rate within fixed value by reference to gold
- System collapse in 1971 when USA suspended convertibility from USD to gold
GREAT DEPRESSION
- Worldwide economic downturn starting in most places in 1929 and ending at different times in the 1930s or early 1940s
- Originated in the USA with the stock market crash on 20 Oct 1929 known as “Black Tuesday”
- Devastated country and population around the globe with international trade plunged by ½ to 2/3rd affecting personal income, industries, farming, mining, employment etc
RECESSION
- When there is significant reduction of a country’s GDP for at least two consecutive quarters
- Reduces economic activity reflected in reduction/erosion in personal income, employment, industrial production, whole-retail sale
GREAT DEPRESSION
- Worldwide economic downturn starting in most places in 1929 and ending at different times in the 1930s or early 1940s
- Originated in the USA with the stock market crash on 20 Oct 1929 known as “Black Tuesday”
- Devastated country and population around the globe with international trade plunged by ½ to 2/3rd affecting personal income, industries, farming, mining, employment etc
RECESSION
- When there is significant reduction of a country’s GDP for at least two consecutive quarters
- Reduces economic activity reflected in reduction/erosion in personal income, employment, industrial production, whole-retail sale

GLOBAL OUTLOOK
- Global financial system suffered heavily and leads to economic depression
- IMF estimates world GDP growth for 2009 only 0.5% (2008:4.8%)
- Banking institutions need USD1.7 trillion to re-capitalise
- World economy needs USD4 trillion to get back on track of growth target
- Malaysian GDP growth for 2009 is estimated below 3% (2008:5.9% USD397b)
- Malaysia need RM40b to achieve GDP growth target, has RM23b o/s on credit cards (population 25m)

MICRO ECONOMIC OUTLOOK
- Generally immediate term outlook is still bleak & uncertain
- Next 6 to 9 months does not seem exciting & perhaps some improvement towards end of 2009 or early 2010
- Much depends on market confidence, stimulus packages, monetary & fiscal policy
- Stock market may slide further in the absence of new leads - may offer opportunity to accumulate some valuable selected counters
- Property market softening but offers investment opportunity with right asset that has upside potential
- Business environment play wait & see – effect of stimulus packages & availability of financing facilities
- Need adjustment in lifestyle, conserve liquid asset, selective new commitment that can bring value

GOING FOWARD
- Global stimulus package announced by various governments to date almost USD2 trillion (USA USD825b, China USD586b, Japan USD250b, Malaysia USD67b)
- SMI & micro-financing to generate economic activities & job creation
- Strategic M&A exercise
- Selective assets & stocks accumulations with upside potential
- There seems to be improvement in the 1Q 2009 compared to 2008
- Next downturn cycle - 10years?

by abdul khudus naaim
ks & associates
chartered accountants
16-1-1a, jalan medan pb2a, seksyen 9, pusat bandar bangi
43650 bandar baru bangi, selangor, malaysia
t : +6 03 8925 8454 * f : +6 03 8926 8454
email : aknaaim@streamyx.com